Energiescan Utiliteit

  • Gebruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar? Dan moet u energiebesparende maatregelen nemen, als u de kosten hiervoor in minder dan 5 jaar kunt terugverdienen. Erkende maatregelen voor energiebesparing zijn per bedrijfstak vastgelegd.
  • Gebruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m3 gas? Dan kan de gemeente eisen dat u een energiebesparingsonderzoek uitvoert of laat uitvoeren.

Onze aanpak

Wij bezoeken uw bedrijf en brengen de situatie in kaart. Op basis van deze informatie stellen we een energiebalans op.

(voorbeeldweergave)Selectie van besparingsmaatregelen volgt uit de  Trias  Energetica (TE)


De voorgestelde maatregelen worden beoordeeld op,

  • Technische haalbeaarheid
  • Duurzaamheid
  • Uw ambitie niveau
  • Terugverdientijd


Energierapportage

De energierapportage wordt met u besproken. Met de rapportage kunt u aantonen dat u voldoet aan het activiteitenbesluit.

De energierapportage geeft u een helder beeld van uw energieverbruik en geeft een benchmark. De voorgestelde maatregelen worden overzichtelijk en transparant gepresenteerd op basis van,

  • Kosten.
  • Baten.
  • Comfort.
  • Terugverdientijd.

De energierapportage sluit zoveel mogelijk aan op landelijke regelingen en voorschriften zodat het geschikt is als naslagwerk.

Siloc.nl  kan u begeleiden met het verwezenlijken van de maatregelen. Afhankelijk van de situatie verzorgt Siloc.nl voor u een mogelijke subsidie aanvraag.Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/activiteitenbesluit

http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/erkende-maatregelen-0/#hce8c03e0-d45a-da37-2f9e-8a640e90f7f0