Siloc.nl  

vastgoedbureau

Energie Index woningen

Siloc.nl is BRL 9500-01 gecertificeerd. 

.                          

Vanaf 1 januari 2015 is het Energielabel vervangen door een Energie index rapport.

De energieprestatie telt mee in het puntenaantal van een zelfstandige huurwoning. Sinds 1 januari 2015 is er een vernieuwd energielabel en bepaalt de Energie-Index de energieprestatie.

Energielabel utiliteitsbouw

Siloc.nl is BRL 9500-03 gecertificeerd. 

                             

Het energielabel is verplicht voor eigenaren van een utiliteitsgebouw bij verkoop, verhuur en oplevering.

Het gaat om gebouwen met een gebruiksfunctie:

Welke gebouwen moeten een energielabel hebben?

– Winkels
– Bedrijfsverzamelgebouwen
– Kantoorgebouwen
– Horecagebouwen
– Gezondheidsgebouwen
– Onderwijsgebouwen
– Bijeenkomstgebouwen
– Overheidsgebouwen


Databeheer


Als gecertificeerd bedrijf onderhoudt Siloc.nl de energetische data van uw voorraad.

Naast dat u beschikt over de actuele gegevens van uw voorraad bieden wij expertise op strategisch voorraad beheer adviseren wij bij onderhoud en uitwerking van uw ambitie.Advies en consultancy

Siloc.nl adviseert en ondersteunt uw organisatie bij de uitvoering van uw beleid. 

Wij voorzien uw vastgoed van praktische verbeteradviezen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Dit op VHE niveau en strategische basis.


Conditiemeting

Siloc.nl helpt uw organisatie bij het in kaart brengen van de status van uw vastgoed.

De NEN 2767 methode vormt een solide basis voor het maken van meerjarige onderhoudsplanningen. Door middel van conditiescores krijgt u inzicht in onderhoudskosten en mogelijke risico’s. 

Oppervlakte en inhoud

Siloc.nl helpt u bij het bepalen van oppervlakten van terreinen die bestemd zijn voor gebouwen en voor vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen ervan.

Gebruiksoppervlak (GO of GBO)
Verhuurbaar vloeroppervlak (VVO)
Bruto vloeroppervlak (BVO)
Netto vloeroppervlak (NVO)
Plattegronden

Indien gewenst vult Siloc.nl uw carthotheek met actuele tekeningen.

Subsidie begeleiding

Siloc.nl begeleidt uw organisatie bij het aanvragen van subsidies voor verbeteringen van uw vastgoed. Het subsidiebedrag varieert tussen de € 2.000,- en € 4.500,- afhankelijk van de nulmeting.

Wij dragen er zorg voor dat u tijdens het gehele proces blijft voldoen aan gestelde voorwaarden waaronder een gecertificeerde  nulmeting waardoor u verzekerd bent van toekenning.

Het EPA-U advies geeft een overzicht van de mogelijkheden voor energiebesparingen en geeft een heldere kosten/baten analyse.

Daarnaast geven wij uitleg over de de Energie Investerings Aftrek (EIA), waarbij wij u in het gehele traject kunnen begleiden en monitoren.