Siloc.nl

vastgoedbureau

Profiel

Siloc.nl is gespecialiseerd in het verzamelen en verwerken van objectgegeves voor doelgerichte projectinformatie en managentdoeleinden.

Siloc.nl maakt gebruik van gestandaardiseerde methoden om gebouwen en onderdelen objecief in kaart te brengen. Dit heeft als voordeel dat gebouwgegevens op een eenduidige wijze in bestaande systemen geïntegreerd kunnen worden.

De VCA-gediplomeerde medewerkers beschikken over de basiskennis veiligheid, gezondheid en milieu. Zij beschikken over de kennis om veilig te werken en houden rekening met de gezondheid en veiligheid van mensen en het milieu.

Integrale aanpak

Siloc.nl ondersteunt haar opdrachtgevers bij het beheersbaar maken en houden van operationele kosten.

Bij de inspecties kunnen verschillende disciplines gecombineerd uitgevoerd worden.