Drie redenen voor energietransitie

Nederland is voor 95% van haar energievoorziening afhankelijk van koolwaterstoffen, olie gas en steenkool. Met de recente aankondiging dat Groningen dicht moet is Nederland nog verre van zelfvoorziening. Om de economie en maatschappij draaiende te houden zal er jaarlijks 3000 Peta-joule aan energie geïmporteerd moeten worden.


https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/16/energieverbruik-verandert-nauwelijks-in-2017


1

De klimaatakkoorden zijn gericht op het terugdringen van CO2 waarbij het IPCC in haar rapportages beleidsmaatregelen geeft voor implementatie. CO2 reductie als instument om klimaatverandering te beïnvloeden.

2

Roet en fijnstof wat vrijkomt bij verbranding van koolwaterstoffen. Een direct gevaar voor de volksgezondheid.

https://www.luchtmeetnet.nl/kaart.

3

Sinds de sluiting van de Limburgse mijnen in Nederland is de energievoorziening voor 55% afhankelijk van import, olie en steenkool. Dat wordt met het sluiten van Groningen 95%. Europa op zich doet het al niet veel beter dan Nederland.CO2 neutraal

Ondanks dat de politiek het IPCC rapport met beleidsaanbevelingen heeft overgenomen, kunnen wij op basis van het zelfde rapport niet tot een zelfde conclusie komen. Vanuit onze optiek wordt het maatschappelijke debat over klimaat en CO2 helaas gevoerd vanuit ideologie en emotie, waar wij ons niet in willen mengen.

Als bedrijf zijn we hierin CO2 neutraal , wat wil zeggen dat we over de rol van CO2 met betrekking tot het klimaat geen waardeoordeel willen of kunnen geven.


Luchtvervuiling

Roet en fijnstof zijn risico’s voor de volksgezondheid, wat hoger is in de verstedelijkte en geïndustrialiseerde omgeving. lawaai en het weerkaatsen van warmte dragen bij een waarneembare verslechtering van de luchtkwaliteit.


Energiebronnen

Het olie en gas verbruik is dusdanig geïntegreerd in het dagelijks leven dat het als vanzelfsprekend wordt ervaren.

Vrijwel alle import van energie ligt geopolitiek gevoelig. Het midden oosten, OPEC en met import van gas ook Rusland, Noorwegenen LNG of schaliegas vanuit de VS. Contracten en betalingen vinden plaats buiten de Eurozone.

Niet kunnen voorzien in eigen energie werkt negatief op de handelsbalans, de cijfers van het CBS in het diagram spreken voor zich. Het is dan ook opmerkelijk hoe Nederland en Europa sinds jaar en dag afhankelijk is, zelfs de miste dreiging van energietoevoer heeft direct weerslag op de economie en politiek.

De correlatie tussen het verbruik van koolwaterstoffen, het welvaartsniveau en economie maakt dat het lastig deze te vervangen zonder inbreuk te doen op het ander. Het vinden van draagvlak voor verzelfstandiging van de energiebehoefte is dan ook extra lastig. Vanuit onze optiek kan energievoorzienening niet los gezien worden van geopolitiek.


Consensus

Inherent aan reductie CO2 staat mindering van het verbruik van koolwaterstoffen.

Prioriteit in de klimaatdoelstellingen is vermindering van CO2 uitstoot. Dit zou geen doel moeten zijn maar een middel. Om de andere twee doelen te bereiken, verbetering van de luchtkwaliteit en energie verzelfstandiging.


Instrumenten

De energielabels voor gebruiksgoederen, verlichting, auto’s, huizen en kantoren zijn op zich goede instrumenten om het energieverbruik te kunnen monitoren.