Siloc.nl

vastgoedbureau

Energielabel woningen


Sinds 1 januari 2021 is het vereenvoudigde label komen te vervallen.
Het is alleen nog mogelijk energielabels op te stellen onder de NTA-8800 regeling.
Voor uitgebreide informatie over dit onderwerp volg de onderstaande link;

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-gebouwen/vraag-en-antwoord/hoe-kom-ik-aan-een-energielabel-voor-mijn-woning

Siloc.nl registreert als gecertificeerd bedrijf wettelijk vereiste energiecertificaten voor particuliere en commerciƫle opdrachtgevers onder de NTA-8800 regeling.

Om een energielabel te kunnen opstellen dient de woning bezocht te worden, waar de adviseur de benodigde technische informatie opneemt en verzameld.
De adviseur maakt vervolgens op kantoor een berekening en registreert het label in het register van EP-online.

EP-online is een openbaar register dat geraadpleegd kan worden.
Hierin is opgenomen of het pand voorzien is van een energielabel, welk energielabel en hoelang het geldig is.
Voor uitgebreide informatie over dit onderwerp volg de onderstaande link;

www.ep-online.nl/


Stuur een mail naar info@siloc.nl en u ontvangt een prijsaanbieding voor het opstellen en registreren van een energielabel voor uw woning.

Geef aan om welk pand het gaat.

  • Straat + nummer/toevoeging.
  • postcode.
  • Plaats.

Stuur bij voorkeur een plattegrond mee en geef aan of er actuele tekeningen van het pand beschikbaar zijn.


Bij particuliere opdrachtgevers hanteren wij de ondersaaande werkwijze:

  • U ontvangt van ons een offerte met een prijsaanbieding.
  • Na het maken van een afspraak volgt het bezoek aan de woning.
  • De opgenomen en verzamelde gegevens worden op kantoor verwerkt in de software waarna een berekening van het energielabel volgt.
  • Na betaling van de factuur wordt het energielabel geregistreerd.
  • U ontvangt per mail het energielabel met hierop het unieke EP-registratienummer.


Prijsstellingen zijn afhankelijk van tijdsbesteding, beschikbare informatie en locatie.
Op dit moment bedraaagt de doorlooptijd voor registratie van energielabels 1 tot 3 weken na het verlenen van opdracht.